1. Milan Banov – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Obilić, N.Kneževac
 2. Igor Došen – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Val, S.Mitrovica
 3. Ivan Milivojević – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Sportiko, Pančevo
 4. Dejan Terzić – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Bečej, Bečej
 5.  Milenko Našagaćin – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Vojvodina, N.Sad
 6. Lajoš Nađ Abonji – Diplomirani profesor u kajak kanu Tisin cvet, Senta
 7.  Čaba Feher – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Tisin cvet, Senta
 8. Miroslav Rodić – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Tarkett, B.Palanka
 9. Jugoslava Barišić – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Tarkett, B.Palanka
 10.  Nevena Stojković – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Tarkett, B.Palanka
 11. Antonia Horvat Panda – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Dunav, Bezdan
 12. Zorica Stojanović – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu F.Višnjić, Višnjićevo
 13. Miroslav Tomić – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Liman, N.Sad
 14. Antonija Nađ Kosanović – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Sombor, Sombor
 15. Ilija Bižić – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Sombor, Sombor
 16.  Borislav Kolarić – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Val, S.Mitrovica
 17. Dragan Šuvački – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Begej, Zrenjanin
 18. Saša Radmanović – Diplomirani profesor u kajak kanu sportu Val, S.Mitrovica
 19. Zoran Ašćerić – Operativni trener Banovci, Banovci
 20. Vladislav Živanović – Operativni trener Bečej, Bečej
 21. Jožef Juhas – Operativni trener Begej, Zrenjanin
 22. Nenad Kosijer – Operativni trener Val, S.Mitrovica
 23. Petar Tatar – Operativni trener Vojvodina, N.Sad
 24.   Janoš Panda Potvrda o stručnom radu Neogranič eno Dunav, Bezdan
 25.  Milan Borišev – Operativni trener Liman, N.Sad
 26. Laslo Gabor – Operativni trener Bratstvo, Kanjiža
 27. Rita Sabadoš – Operativni trener Bratstvo, Kanjiža
 28.  Rudolf Čeke – Operativni trener Bratstvo, Kanjiža
 29. Ernest Njari – Operativni trener Panonija, Apatin
 30.  Uroš Mitjev – Operativni trener Vojvodina, N.Sad
 31.  Ištvan Apro – Operativni trener Bratstvo, Kanjiža
 32. Saša Knežević – Sportski učitelj Begej, Zrenjanin
 33.  Bora Sibinkić – Operativni trener Vojvodina, N.Sad 
 34. Goran Đorđević – Operativni trener Begej, Zrenjanin
 35.  Miroslav Tuckešić – Operativni Tarektt, B.Palanka
 36. Zoran Kujundžić – Potvrda o stručnom radu neograničeno Begej, Zrenjanin
 37.  Pavle Jovanov – Operativni trener Vojvodina, N.Sad
 38. Srđan Đorđević – Operativni trener Begej, Zrenjanin
 39. Radovan Đukić – Trener u kajak kanu sportu – specijalista Panonija, Apatin
 40. Aleksandar Dejanović – Trener u kajak kanu sportu – specijalista Pančevo, Pančevo
 41. Branislav Miškov – Operativni trener Elit, B.Palanka
 42. Nenad Petrikonja – Operativni Vojvodina, N.Sad
 43. Srđan Fot – Operativni trener  Vojvodina, N.Sad
 44. Eva Ožvar – Operativni trener Bratstvo, Kanjiža
 45. Dragan Senjak – Operativni trener Panonija, Apatin
 46. Predrag Milković – Operativni trener Val, S.Mitrovica
 47. Vladmir Anđelković – Sportski učitelj Pančevo, Pančevo
 48.  Dragan Zorić – Operativni trener Tarektt, B.Palanka
 49. Miloš Knežević – Operativni trener Tarektt, B.Palanka
 50. Goran Relić – Operativni trener Bečej, Bečej
 51.  Stevan Babić – Operativni trener Obilić, N.Kneževac
 52. Milenko Georgijević – Operativni trener Stari Dunav S.Karlovci
 53.  Miljana Beljanski – Operativni trener Tarket B.Palanka
 54. Roland Apro – Operativni trener Bratstvo
 55. Bojan Vuletić -Trener u kajak kanu sportu Bečej, Bečej
 56.  Aleksandar Petrović – Trener u kajak kanu sportu Vojvodina, Novi Sad
 57. Arpad Vartuš – Operativni trener Ticin cvet, Senta