Sednica Redovne izborne Skupštine saveza održaće se u subotu 27.03.2021.g., u Novom Sadu, ul. Masarikova 25, u  velikoj sali Sportskog saveza Vojvodine, na trećem spratu, sa početkom u 11.00 časova.S obzirom na trenutnu situaciju u vezi sa epidemijom zarazne bolesti COVID-19, u obavezi smo da aktivnosti organizujemo u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje  zarazne bolesti COVID-19, što podrazumeva obaveznu upotrebu zaštitnih maski i držanje međusobnog rastojanja.Uvidom u inicijalne predloge klubova, predložene su dve kandidatkinje za funkciju predsednika saveza. Objavljujemo njihove predloge programa rada.

POZIV SKUPŠTINA

Plan prioriteta Bajić Dragana

Program rada i biografija Beljanski Miljana