STATUT https://kajaksv.org.rs/wp-content/uploads/2021/05/STATUT-KKSV-2021.pdf

REGISTRACIONI PRAVILNIK KKSV

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA KKSV

PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA PUTNE I DRUGE TROŠKOVE KKSV

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA KKSV

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH VOZILA KKSV

DISCIPLINSKI PRAVILNIK KKSV