Nastavak realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine 2024.g.“

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine 2024.g.“ čiji je cilj identifikacija, praćenje, i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultat, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima , pokrajinski granski savezi dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu predlog perspektivnih i talentovanih sportista i sportskih stručnjaka. dopis sekretarijata

Pročitajte